Tag Archives: Superjeilezick

Brings Songtexte des Albums Superjeilezick

Brings Album SuperjeilezickBrings Songtexte des Albums Superjeilezick

1. Dä Spanier – Songtext
2. Zu früh gefreut – Songtext
3. Alles kütt zurück – Songtext
4. Superjeilezick – Songtext
5. Stille Post – Songtext
6. Zick dem du do bist – Songtext
7. Einen schritt voraus – Songtext
8. Linke Spur – Songtext
9. Der Mond – Songtext
10. Ohne Dich – Songtext
11. Irgendwo im osten – Songtext
12. Leev lück – Songtext
13. Meine hände zittern – Songtext
14. Süffelmann – Songtext

Brings Songtext: Superjeilezick

Brings Songtext: Superjeilezick

Maach noch ens die Tüt an,
he is noch lang nit Schluss,
un uch noch en Fläsch op,
ich will noch nit noh Huus.

Ich kenn en paar Schüss,
die han jenau wie mer,
Bock op en Party, sag dat jeit doch hier.

Kumm, maach keine Ärjer,
maach uns keine Stress.
Mer sin uch janz leis un maache keine Dress.
A beßje jet Rauche, jet Suffe un dann
loore ob mer mit dä Schüss jet danze kann.

Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick,
mit Träne in d´r Auge loor ich manchmol zurück.
Bin ich hück op d´r Roll nur noch half su doll,
doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll.

Et weed immer späder,
drusse weed et hell.
Mer sitze noch zesamme
bei Biercher un Verzäll.
Et is fast wie fröher,
doch ich muss noh Huus;

do fängt et an ze schneie,
medden im August.
Et is mir dressejal ob ich hück umfall,
ob ich noch schwade,
oder nur noch lall.

Erwachse weede kann ich uch morje noch.
Langsam weed et he jemötlich,
denn die Schüss, die laufe op.

Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick,
mit Träne in d´r Auge loor ich manchmol zurück.
Bin ich hück op d´r Roll nur noch half su doll,
doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll.

———————-
Aus dem 2001 Brings Album Superjeilezick

Brings CD: Superjeilezick

Brings Album SuperjeilezickDas Brings Album Superjeilezick erschien 2001 bei Chlodwig (BMG).

Die Titel:

1. dä spanier (4:10) Songtext
2. zu früh gefreut  (4:45) Songtext
3. alles kütt zurück (4:54) Songtext
4. superjeilezick (3:52) Songtext
5. stille post (3:16) Songtext
6. zick dem du do bist (4:12) Songtext
7. einen schritt voraus (3:05) Songtext
8. linke spur (5:37) Songtext
9. der mond (3:17) Songtext
10. ohne dich (4:57) Songtext
11. irgendwo im osten (6:56) Songtext
12. leev lück (2:50) Songtext
13. meine hände zittern (3:45) Songtext
14. süffelmann (4:25) Songtext